6Kestävän kehityksen voi tiivistää vaikkapa seuraavasti: täytetään tämän päivän tarpeet käymättä tulevien sukupolvien taskuilla. Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys on Tengbomille kaiken A ja O. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan ympäristötavoitteensa. Etsimme kuhunkin kohteeseen kestävimmät suunnitteluratkaisut, aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Tengbomin tinkimätön tavoite on tehdä maailmasta parempi paikka. Siksi tuotamme pitkäikäistä, arvokasta arkkitehtuuria, joka osaltaan vie yhteiskuntaa parempaan päin. Pyrimme olemaan kestävyyden strateginen kärkiosaaja. Siksi opastamme tilaajia ja osallistamme sidosryhmiä ja jaamme tietoa kestävyysnäkökulmasta niin pienille kuin suurille yleisöille. Elämme niinkuin opetamme: pyrimme minimoimaan yrityksemme ympäristövaikutuksen, luomaan sosiaalisesti kestävän työyhteisön ja toimimaan myös taloudellisesti kestävällä pohjalla.

Energiatehokkuus keihäänkärkenä

Varsinkin rakennuksiin liittyvä kestävyys- ja ilmastonmuutoskeskustelu on ollut viime vuosina energiatehokkuuden leimaamaa. Totta onkin, että energiankulutuksen suitsimisella on leijonanosa esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen leikkaamisessa. EU:n pyrkimys lähes nollaenergiarakentamiseen vuoteen 2020 mennessä vaikuttaa merkittävästi uusien rakennusten energiatehokkuusratkaisuihin. Fiksu rakentaja varautuu tulevaisuuden nouseviin energiakustannuksiin ja kiinteistön elinkaaren aikaisiin kustannuksiin jo hankesuunnitteluvaiheessa, kokonaisenergiatarkastelulla. Muutos on mahdollisuus, sillä suunnitteluvaiheessa voidaan tehdä suunnitteluratkaisuja, jotka mahdollistavat paitsi rakennus- tai aluekohtaiset energiansäästöt.

Esimerkkejä osaamisestamme

  • Ympäristöluokitus ja sen koordinointi
  • Kestävä kaupunkisuunnittelu
  • Vihreä infra ja ekosysteemipalvelut
  • Energialaskelmat
  • Rakennusmateriaalit ja kosteudenhallinta
  • Sisäilma ja luonnonvalo
  • Kalustevalinnat

Asiantuntijuus ja yhteistyö

Sellaista yritystä ei olekaan, jossa tiedettäisiin kaikesta kaikki. Siksi teemmekin yhteistyötä alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat olleet vuosien varrella mm. Aalto-yliopisto, Gaia Consulting, Faunatica, Mikroliitti, Lauri Putkonen, Ramboll, Granlund ja Destia. Jotta näkisimme riittävän kauas, teemme yhteistyötä myös tulevaisuustutkijoiden kanssa. Olemme aktiivisia jäseniä muun muassa vihreän rakentamisen asiantuntijaorganisaatio Finnish Green Building Councilissa. Olemme myös SOLVED-alustan jäseniä. Toimintamme ytimessä on ammattitaidon jatkuva kehittäminen. Siksi tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden oppia lisää ympäristövaikutuksista ja jakaa tietoa paitsi toistensa kanssa, myös yrityksen ulkopuolelle.