Suunnittelemiemme rakennusten tulee olla arvokkaita sadankin vuoden päästä. Siksi katsomme jatkuvasti tulevaisuuteen.  Tämän päivän haasteet ovat aikaisempia monimutkaisempia. Yksi suurimmista haasteista – digitalisaatio – luo myös aivan uusia mahdollisuuksia pitkäkestoisesti kestävän yhteiskunnan muovaamiselle.

ArchTech & Future – innovaatiohubi

Maailma muuttuu salamannopeasti. Digitaalinen kehitys saa aikaan uudenlaisia käyttäytymistapoja ja -malleja, jotka suoraan vaikuttavat fyysiseen ympäristöömme. Muunneltavuuden, vuorovaikutuksen ja digitalisaation kysyntä tulee muuttamaan kaikkea suunnittelua niin asumisesta kouluihin ja sairaaloihin kuin infrastuktuuriin ja kaupunkimiljööseen saakka. Samalla kaupungistuminen, globalisaatio ja ilmastonmuutos ajavat meitä kehittämään yhä järkevämpiä ja tehokkaampia ratkaisuja kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi.

Mitä jos vastaamme haasteisiin näyttämällä esimerkkiä digitaalisina uranuurtajina? Me Tengbom-yrityksen työntekijät toivotamme tervetulleiksi kaikki mahdollisuudet, jotka nykypäivän ja huomisen tekniikka tuo tullessaan. Yhdistämällä digitalisaatiota ja arkkitehtuuria haluamme ohjata asiakkaita, käyttäjiä ja yhteiskuntaa kohti pitkäjänteistä, asiat uudelleen ajattelevaa kehitystä.

Näistä syistä ArchTech & Future perustettiin vuonna 2016. Tämä virtuaalinen ja monialainen prosessi- ja tekniikkakehityksen studio tähtää uusien tekniikoiden ja prosessien kehittämiseen. Studio toimii innovaatiokeskittymänä, jossa eri ryhmät kootaan yhteen ajankohtaisten kysymysten mukaan.

ArchTech & Future-ryhmän jäsenten ja toiminnan esittely näkökulmajutussa.

CGI, BIM ja CODE

ArchTech & Future-studiossa panostetaan innovatiivisiin suunnitteluratkaisuihin. Näistä kolme ovat  havainnekuvat (CGI), tietomallintaminen (BIM) ja laskennallinen suunnittelu (CODE). Alla on kuvattu näitä huipputekniikoita, jotka muuttavat arkkitehtisuunnittelua  perustuksia myöten.

Havainnekuvat (CGI)

Vuorovaikutus ja kokemuksellisuus ovat yhä ratkaisevampia tekijöitä arkkitehtuurista viestiessä. Visualisoijamme työskentelevät käyttäen sekä jo vakiintuneita että kaikkein uusimpia visualisointitekniikoita, jotta voimme vastata tulevaisuuden digitaalisiin kommunikaatiovaatimuksiin. 3D-mallintamiseen perustuvat havainnekuvat tai animaatiot (CGI, Computer Generated Imagery) ovat nykyään jokapäiväinen tapa havainnollistaa suunnitelmia.

Yhtä luonnollisia kuin stillkuvat ja mallit ovat myös virtuaalitodellisuus (VR, Virtual Reality) ja lisätty todellisuus (AR, Augmented Reality) joiden sisällä käyttäjä voi liikkua. Etsimme kaiken aikaa uusia ilmaisutapoja, tekniikoita ja yhteistyötapoja koko Tengbom-yhteisön voimin. Olemme mukana koko prosessissa luonnosvaiheesta valmiiseen lopputulokseen.

havainnekuva, ArchTech studio
Demo ArchTech studiossa. Virtuaalimalleissa voidaan kokea arkkitehtuuri oikeassa mittakaavassa ennen rakennusvaihetta.

Tietomallintaminen (BIM)

Tietomallintamisessa (BIM, Building Information model) kerätään digitaaliseen 3D-malliin rakentamisen ja ylläpidon kannalta  oleelliset tiedot.  Meille BIM on projektien luonnollinen osa, olipa kyse sitten sisustuksesta tai kaupunkisuunnittelusta, eikä suinkaan vaikeasti hahmotettava ja monimutkainen prosessi, jonka vain harvat ja valitut ammattilaiset hallitsevat.

Nya Karolinska Solna -sairaalaprojekti (maailman suurin BIM-projekti) toimi aikanaan lähtölaukauksena mittavalle BIM-osaamisellemme,  jota olemme kerryttäneet pian jo vuosikymmenen ajan. Toimimme neuvonantajan roolissa ja avustamme asiakkaitamme tunnistamaan ja määrittelemään  tietomalleihin liittyvärt tarpeet ja vaatimukset, jotka tuottavat lisäarvoa rakentamiselle ja ylläpidolle. Haluamme etsiä innovatiivisia ratkaisuja, jotka vastaavat projektin uniikkeihin vaatimuksiin.

Havainnekuva, ArchTech & Future
Tulevaisuudessa kaikki rakennukset ovat yhteydessä toisiinsa ja jakavat varoja ja palveluja käyttäen Iot:ta (Internet of things).

Laskennallinen suunnittelu (CODE)

Iteratiivinen, erilaisia sääntöjä tai parametreja hyödyntävä ”laskennallinen” suunnittelu (CODE, Computational Design, parempaa käännöstä ei ole) pyrkii siihen, että entistä paremmin paikkaan soveltuvaa ja kestävämpää arkkitehtuuria luodaan käyttämällä ja kehittämällä uusinta tekniikkaa. Työskentely perustuu intensiiviseen tietokonemallintamista ja versioiden ominaisuuksien (esimerkiksi materiaalimenekki, paino, jäykkyys, varjostus) vertailuun. CODE:n avulla valmistaudumme tulevaan teknologiseen ”maailmanselityksen muutokseen” (englanniksi paradigm shift), kun massatuotanto ja suurimittakaavaisuus vaihtuvat massaräätälöinniksi ja paikallisiksi ratkaisuiksi. Toisin sanoen jatkossa ei olla suurten valmistussarjojen ja suorakulmaisten vakioratkaisujen varassa.

Kun toistuva työ väistyy suunnitteluohjelmien ja valmistusteknologioiden kehittyessä, pääsevät luovuus, kokeilunhalu ja innovatiivisuus työn keskiöön. Räätälöidyn digitaalisen analyysin avulla voimme jo prosessin aikaisissa vaiheissa hahmottaa projektin haasteet ja vaatimukset ja optimoida suunnitelmat niiden mukaisesti, liittyivätpä haasteet sitten energiankäyttöön, valaistukseen tai materiaalimääriin. Uusi tekniikka luovasti käytettynä vapauttaa tilaa ilmaisuvoimaiselle ja älykkäälle arkkitehtuurille samalla, kun kuljetusmatkoja voidaan lyhentää ja päästöjä leikata. CODE tarjoaa lisää tilaa ilmaisulle ja konsepteille, jotka vastaavat yhä useampien kulttuurien ja ihmisten yksilöllisiin tarpeisiin.

Havainnekuva, lasikatto
Havainnekuva, Östermalmin kauppahallin lasikatto Riddaren 13 korttelissa Tukholmassa. Katosta mallinnettiin useita erilaisiin geometrioihin perustuvia versioita, joita vertailtiin ja kehitettiin eteenpäin.