Södra entrén, Knutpunkten

2017-08-28

Helsingborgin päärautatieasema, Knutpunkten, on saanut uudet eteläisen sisäänkäynnin. Södra entrén ei kuitenkaan ole ”mikä tahansa oikopolku” Helsingborgin raiteille. Uusi sisäänkäynti toimii paitsi polkupyöräparkkina ja väylänä kasvaville ihmisvirroille, myös maamerkkinä, joka vahvistaa kaupungin liikenneverkostoa.

Helsingborgin liikenne on vuosien mittaan paisunut dramaattisesti. Trendi on pysyvä: ennusteiden mukaan vuoteen 2020 mennessä päivittäisten matkojen määrä tulee liki puolitoistakertaistumaan nykyisestä 22 000 matkasta 32 000 matkaan.   Ivar Kreppin vuosina 1984-1991 suunnittelema asema ei nykymuodossaan kykene välittämään tulevaisuuden suuria ihmisvirtoja. Lisäksi matkustajat karttoivat  aseman ränsistyneitä eteläisiä sisäänkäyntejä. Helsingborgin kaupunginhallitus päätti rakennuttaa asemalle uuden sisäänkäynnin sekä laajentaa raiteita etelään.  Tengbom sai suunniteltavakseen Knutpunktenin eteläisen sisäänkäynnin.

– Uusi sisäänkäynti on luonteva ratkaisu pitkiin maanalaisiin laitureihin. Eteläisen sisäänkäynnin suunnittelussa oli tärkeää vahvistaa Knutpunktenin saavutettavuutta Helsingborgin eteläosasta käsin, missä sijaitsevat mm. Helsingborgin kampusalue sekä tuleva kaupunginosa H+. Toivomme, että uusi liikenne,  kadulla liikkujat ja elämä vähentäisivät asuinalueiden välisiä eroja kaupungissa, sanoo Patrik Ekenhill, projektin pääarkkitehti.

valokuva, Södra Entren
kuva: Felix Gerlach

Voitettu kilpailu

Helsingborgin kaupunginhallitus järjesti vuonna 2013 arkkitehtuurikilpailun, jonka Tengbom voitti yhteistyössä konsulttiyhtiö Tyrénin kanssa.

– Suunnittelimme rakennuksen veistokselliseksi kiintopisteeksi päivittäin etelään liikkuville, sanoo Linda Raimosson, Tengbom Helsingborgin entinen toimistopäällikkö.

Lainaus kilpailutyöstä: ”Pidämme aluetta solmukohtana, jossa monet eri kulkutavat ja liikennevälineet kohtaavat, mutta myös siirtymäkohtana eri kaupunginosiin välillä. Sisäänkäynti on dramaattinen muutos alueen nykytilaan, jota leimaa monikerroksinen, anonyymi parkkihalli. Sisäänkäynti olisi viehättävä lisä kaupungin siluettiin, paikka, jossa kaupungin pulssi alkaa lyödä kiivaammin.”

Takaovesta tuli etuovi

Monille tuntematon aseman takaovi muuttui siis uudistuksessa toiseksi pääsisäänkäynniksi. Projekti on lisännyt alueen kävelijöiden liikenneturvallisuutta, sillä ennen kampukselta tulijat joutuivat kulkemaan bussiterminaalin läpi päästäkseen asemalle. Lisäksi uusi jalankulkureitti helpottaa kulkua kaupunginpuistoon sekä eteläiseen kaupunginosaan. Tavoitteena on myös kannustaa kaupunkilaisia pyöräilemään enemmän. Siksi sisäänkäynnin yhteyteen on sijoitettu 450 pyöräpaikkaa, huoltopiste ja lukittavia säilytyslokeroita.

Huomiota herättävä maamerkki

Sisäänkäynnin uudistuksella on onnistuttu ratkomaan monia saavutettavuusongelmia, ja iloksemme siitä on tullut myös tärkeä maamerkki Helsingborgille.

– Arkkitehtoninen pääidea, yhtenäinen kattomassa, perustui konseptiin luoda vertikaalinen tapahtumien ketju katosta maahan. Katon perusmuoto on neutraali neliö, jota on taivuteltu hienovaraisesti kulmista. Holvimaisen alapinnan ja kuppimaisen yläpinnan katon raiteiden suuntainen yhdistelmä tuottaa mielleyhtymiä liikkeestä ja pinnanmuodoltaan pehmeästi kumpuilevasta kaupunginpuistosta, Patrik Ekenhill sanoo.

Veistoksellinen puukatto lepää kahden, kuin suoraan maasta nousseen kiviseinän päällä. Lasiseinä täydentää säänsuojaa. Pyöräparkin valaistus on toteutettu epäsuoralla valolla, itse valaisimet ovat piilossa ja valo heijastuu katon kautta. Kaksi vanhaa hätäpoistumisporrasta poistettiin ja kuilut muutettiin laitureita valaiseviksi kattolyhdyiksi.

Matkustamisen vertauskuva

Uudessa sisäänkäynnissä on kyse liikkeestä ja siirtymisestä –  niin fyysisesti, arkkitehtonisesti kuin vertauskuvallisestikin. Fyysisellä tasolla siinä luodaan puitteet liikenne- ja ihmisvirroille. Arkkitehtuurillaan se kertoo kevyen ja raskaan, geometrian ja orgaanisten muotojen kohtaamisesta. Vertauskuvallisella tasolla Södra entrétä voidaan pitää tulevaisuuden ja tulevien alueiden symbolina.

– Tämä on loistavaa arkkitehtuuria pienessä mittakaavassa. Olemme mielettömän ylpeitä siitä, että kooltaan pieni projekti voi olla näin vaikuttava, toteaa Linda Raimosson.