Sustainable by Tengbom -Kestävyyslabra on työkalu hankkeiden vastuullisuuden suunnitteluun

2023-10-31

Tengbomin kehittämä Kestävyyslabra Sustainable by Tengbom on kattava yhteistyön ja suunnittelun työkalu, joka auttaa huomioimaan hankkeiden kestävyyttä eri näkökulmista.

Kestävyyslabra-työkalu laatikossaan

Tuttu tilanne hankkeen alkuvaiheessa: toiveena on luoda pitkän aikavälin kestävä ratkaisu niin ilmaston, ympäristön, ihmisten kuin yhteiskunnan ja talouden kannalta. Kestävyys ja resurssiviisaus ovat itsestään selviä tavoitteita, mutta budjetti asettaa rajoitteita, ja hankkeen eri osapuolilla ja sidosryhmillä on omat odotuksensa, vaatimuksensa ja ehtonsa. Miten siis löytää hankkeen kannalta olennaisimmat näkökulmat, kun kaikkien tavoitteet ovat kunnianhimoisen korkealla? Entä jos jokin kestävyysnäkökulma jää huomiotta, koska niitä on niin paljon? Mistä aloittaa?

Tengbomin kehittämä Kestävyyslabra Sustainable by Tengbom on kattava yhteistyön ja suunnittelun työkalu, joka auttaa keskittymään olennaiseen tärkeitä näkökulmia unohtamatta. EU:n uuden taksonomian mukaan vain kaikkein energiatehokkaimmat kiinteistöt luokitellaan kestäviksi investoinneiksi. Tengbomin Kestävyyslabra auttaa huomioimaan hankkeen kestävyyttä laajemmin ja eri näkökulmista, sekä arvioimaan, miten hankkeen arvoa voidaan kasvattaa pitkällä aikavälillä vaarantamatta ilmastoa tai ympäristöä.

Polkupyöräsäilytys Uppsalassa

Kestävyyslabran avulla voimme yhdessä tutkia kestävyysnäkökulmia mahdollisimman kattavasti

Tengbom halusi löytää konkreettisen tavan tukea asiakkaitaan kestävyyden eri ulottuvuuksien hallinnassa ja olennaiseen keskittymisessä.
Kestävyyslabra Sustainable by Tengbom -työkalun tavoitteena on tuoda näkyviin kestävän kehityksen kaikki eri ulottuvuudet, jotka luovat arvoa pitkällä aikavälillä – kiinteistölle, asiakkaalle ja yhteiskunnalle. Työkalu on apuväline, jonka avulla voidaan tarkastella kestävyyskysymyksiä kaiken tyyppisissä arkkitehtuurin ja maankäytön hankkeissa: kaupunki-, maisema-, rakennus- sekä sisustussuunnittelun projekteissa.

Kiinteistönomistajiin kohdistuvat vaatimukset tulevat kasvamaan uusien määräysten ja ilmastotavoitteiden myötä. Heidän on työskenneltävä paljon proaktiivisemmin resurssi- ja ilmastokysymysten parissa, niin uudistuotannossa kuin kiinteistöjen hallinnoimisessa. Samalla rinnalle on nostettu ESG:n myötä ympäristön lisäksi myös muita huomioitavia näkökulmia kuten sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus.

Kestävyyslabran laatikko

Kestävyyslabrassa kartoitetaan hankkeen tärkeimmät kestävän kehityksen näkökulmat

Hankkeen alussa Tengbom kokoaa eri osapuolet yhteiseen Kestävyyslabra-työpajaan, jossa järjestelmällisesti tutkitaan, kartoitetaan ja tunnistetaan hankkeen tärkeimmät kestävän kehityksen näkökulmat.

Työpajan alussa tarkastellaan projektin edellytyksiä: mitä sanoo kunta, vuokralainen, asiakas tai laki? Entä ESG-kriteerit? Mihin voimme vaikuttaa? Mihin emme? Kartoituksen perusteella asetetaan selkeät tavoitteet, sovitaan prioriteetit ja tutkitaan mahdollisia synergioita ja ristiriitoja. Työpajassa asetetuille tavoitteille tehdään kestävyysdiagnoosi. Lopuksi laaditaan suunnitelma jatkotoimenpiteistä sekä seurannasta.

Kestävyyslabra on monipuolinen työkalu ja sitä voidaan käyttää muun muassa

 • • Projektin kestävän kehityksen yhteisten tavoitteiden löytämiseen
  • Suunnittelutiimin, asiakkaan ja sidosryhmien sitouttamiseen projektin kestävyystavoitteisiin
  • Projektin tavoitteiden, prosessin, konseptin ja identiteetin pohjan luomiseen
  • Projektin kestävyystavoitteiden implementoinnin tukemiseen prosessin aikana
  • Mahdollisten eritysasiantuntijoiden tarpeen kartoittamiseen
  • Taitojen kehittämiseen ja tiedon kartuttamiseen

Kestävyyslabra-työkalu sekä sitä tukeva materiaali pohjautuvat viimeisimpään tutkimukseen, ympäröivän yhteiskunnan tarpeisiin, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kontekstiin, poliittisiin päätöksiin sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Lisäksi työkalu huomioi vakiintuneet kestävän kehityksen sertifiointijärjestelmät.

Työkalun avulla Tengbom voi nostaa kestävyyskysymykset esiin yhdessä asiakkaan ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa projektia sekä kartoittaa ne laajasti, jotta hankkeelle saadaan asetettua selkeät kestävän kehityksen tavoitteet heti alusta lähtien.