Leppävaaran keskuksen ideakilpailu

Inhimillinen keskusta-alue
Asiakas: Espoon kaupunki ja SAFA
Paikka: Espoo
Aika: 2022–2023
Laajuus: n. 16 ha
Projektin tyyppi: Kilpailu

Espoon kaupungin järjestämässä kansainvälisessä ideakilpailussa etsittiin Leppävaaran aseman tuntumaan tulevalle uudelle keskukselle kokonaisvisiota, jonka tarkoituksena on ohjata alueen asemakaavoitusta ja rakentamista seuraavan 10–20 vuoden ajan. 

Leppävaara ideakilpailu Tengbom suunnitelma
Tengbomin ehdotuksessa korostuvat vehreys, ilmastoviisaat ratkaisut ja mittakaavallinen vaihtelu.

Tengbomin työryhmän tavoitteena oli luoda vetovoimaista, ilmastoviisasta sekä inhimillistä keskusta-aluetta, jossa kestävä liikkuminen on priorisoitua ja julkiset kaupunkitilat sitoutuvat tiiviisti ympäristöönsä. Ehdotuksessamme ’Käänne’ Leppävaaran uusi, laajennettu keskusta kietoutuu vahvasti uusien julkisten kaupunkitilojen sekä sujuvien kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien ympärille.

Suunnitelmassa kaupunkirakenteellinen kokonaisuus jaettiin toiminnoiltaan ja teemoiltaan kolmeen erilaiseen alueeseen. Alueiden mittakaava pienentyy ja hiljalleen rauhoittuu idästä länteen siirtyessä.

Kaupunkirakenteellinen kokonaisuus on jaettu toiminnoiltaan ja teemoiltaan kolmeen erilaiseen alueeseen.

Suunnittelualueen itäinen alue (”Kuhina”) toimii uuden keskuksen kaupunkielämän pisteenä ja joukkoliikenteen solmukohtana, jossa sijaitsee uuden matkakeskuksen lisäksi hotelli, kauppahalli ja toimistotilaa. Suunnittelualueen keskelle sijoittuva, keskustamainen alue (”Pöhinä”) on suunniteltu moderniksi yritysten ja opiskelijoiden kohtaamispaikaksi. Suunnittelualueen länsiosaan on sijoitettu asuinalue (”Kotona”), josta kävelyn ja pyöräilyn yhteydet niin palveluiden kuin virkistysalueiden äärelle ovat omaa luokkaansa. Alueita sitoo yhteen itä-länsi-suuntainen, koko alueen läpi kulkeva ja ajoneuvoliikenteeltä rauhoitettu vehreä reitti, jonka varrelta löytyy erilaisia viihtymisen ja oleskelun alueita.

Leppävaara ideakilpailu Tengbom ehdotus
Vehreys yhdistää eri alueita toisiinsa.

Korttelirakenne sekä rakennusten arkkitehtoninen ote ja typologia seuraavat alueen itä-länsi-suunnassa vähitellen muuttuvaa toimintojen jakautumisen muutosta. Liikenteen ja kaupunkitilallisten ratkaisujen ansiosta myös olemassa olevat liike- ja toimistorakennukset saavat uuden elämän.

Suunnitelman liikenteellisessä keskiössä on uusi matkakeskuskokonaisuus palveluineen sekä siihen liittyvä uusi reitistö. Matkakeskuskokonaisuus muodostuu kolmesta osasta, joissa toiminnot ja eri liikennemuodot sijoittuvat eri tasoille. Katutason yläpuolella sijaitsee esimerkiksi liike- ja odotustiloja, vehreää ja aurinkoista kansiympäristöä sekä kävelyn ja pyöräilyn reittejä autoliikenteen yläpuolella. Matkakeskuskokonaisuus pitää sisällään myös liityntäpysäköinnin sekä pyöräparkkirakennuksen, jonka sijainti on mahdollisimman lähellä juna-asemaa.

Suunnitelman matkakeskuskokonaisuus mahdollistaa monipuoliset liikkumisen muodot.

Julkiset ulkotilat on suunniteltu toiminnallisuuden lisäksi resilienssin vahvistamisen perusteet mielessä pitäen. Suunnitelmassa resilienssiä on pyritty kasvattamaan muun muassa hulevesien ja kasvillisuuden luonnonmukaisen toiminnan keinoin. Suunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota kävelyn ja pyöräilyn reitteihin, niiden viihtyisyyteen ja turvallisuuteen sekä sujuvaan yhteyteen bussi- ja junapysäkeille.

Alueen rakennuksille on suunniteltu laajoja etelään ja länteen avautuvia vinokattoja, joille voidaan sijoittaa aurinkokeräimiä. Alueen hulevesien käsittely hoidetaan paikallisesti: lukuisiin istutusaltaisiin, puustoisten viherkaistojen yhteyteen toteutettaviin painanteisiin, katupuuston alle jätettäviin läpäiseviin alueisiin sekä tarvittavilta osin hulevesiviemäreihin. Alueen katujen mitoitus on tehty siten, että suurelle osalle katuverkostoa mahtuu puurivejä.

Leppävaara Ideakilpailu rakennus ja kaupunkitilan leikkaus

Espoon kaupungin ja Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) järjestämässä yleisessä ideakilpailussa suunnittelukohteena oli Leppävaaran keskustan pohjoispuolella sijaitseva noin 16 ha kokoinen alue. Ideakilpailun tavoitteena oli löytää junaradan pohjoispuoleiselle alueelle korkeatasoinen kokonaisvisio, joka toimisi alueen asemakaavoituksen ja vaiheittaisen rakentamisen pohjana seuraavan 10–20 vuoden aikana. Kilpailun tehtävänä oli kehittää kokonaisvisio uudesta monipuolisesta keskusta-alueesta, jossa yhdistyisivät palvelut, asuminen, työpaikat, tapahtumat sekä harrastusmahdollisuudet. Kilpailuajankohta sijoittui vuodenvaihteeseen 2022–2023.

Haluatko lukea lisää kilpailusta?

Lue lisää Leppävaaran keskuksen ideakilpailusta Espoon kaupungin sivuilta ja tutustu kilpailun  ehdotuksiin. Ideakilpailun tulos ratkeaa alkuvuodesta 2024.

Tengbomin maankäytön asiantuntijoilla on kokemusta inspiroivien ja kestävän kehityksen mukaisten ympäristöjen suunnittelusta. Tutustu projekteihimme!

Visualisoinnit: Oladesign Oy

Projektin työryhmä

Yhteyshenkilöt

Petrus Laaksonen suunnittelujohtaja 041 526 6537

Projektiin liittyvät osaamisalueet

Uudisrakentaminen

Uudisrakentaminen

Kaikentyyppisten uudiskohteiden suunnittelu sujuu taitavilta arkkitehdeiltamme. Autamme hankesuunnittelusta ja asemakaavanmuutosprosessista lähtien, ja kohteen valmistuttua jatkamme kiinteistön kehityksen parissa – tarvittaessa sen koko elinkaaren ajan. Tengbomilla tavoitteemme on suunnitella rakennuksia, jotka joustavat käyttäjiensä tarpeiden mukana vuosikymmenienkin päästä ja taipuvat aikansa vaatimuksiin. Meille on myös tärkeää luoda kaupunkikuvaa, joka on arkkitehtonisesti laadukasta ja kestää aikaa. Kestävä kehitys…

Lue lisää
Maankäyttö

Maankäyttö

Arkkitehtitoimisto Tengbomin maankäytön asiantuntijoilla on kokemusta inspiroivien ja kestävän kehityksen mukaisten ympäristöjen suunnittelusta. Toimistomme on vuosien varrella ollut mukana suunnittelemassa useita suuria asuinalueita kuten Espoossa Suurpellon ja Vantaalla Kartanonkosken alueita. Palvelumme kattavat niin strategiset maankäytön suunnitelmat, lainvoimaiset yleiskaavat kuin yksityiskohtaiset asemakaavat, konseptisuunnitelmat, analyysit ja ohjeistukset. Tarjoamme maankäytön suunnittelua kaiken kokoisille alueille, kaikkiin maankäytön vaiheisiin. Projektiemme…

Lue lisää
Asuminen

Asuminen

Hyvä asuntosuunnittelu on meille henkilökohtainen asia. Suunnittelemme asiakkaillemme erilaisia asuinkohteita, pientaloyhtiöistä laajoihin asuntokortteleihin. Kaupunki ei tule koskaan valmiiksi ja kaupunkiympäristössä asuminen liittyy yhä useammin muihin toimintoihin, mikä vaatii monipuolista osaamista koko tiimiltä. Toisinaan rakennus on toiminut aivan muussa tarkoituksessa vuosikymmeniä, kunnes se korjataan ja uudistetaan asunnoiksi. Koska Tengbomilla työskentelee niin arkkitehteja, maisema-arkkitehteja kuin kaupunkisuunnittelijoita, voimme…

Lue lisää