Mustikkarinteen asemakaava

Ekoälykylä - ainoa laatuaan
Asiakas: Yksityinen
Paikka: Kirkkonummi
Ajankohta: 2018-
Laajuus: Ekoälykylä 40 ha / Itäosa 38,5 ha
Asukkaita: 1450
Työpaikkoja: 95

Kirkkonummen itäpuolella, aivan Masalan kyljessä sijaitsee kiehtova 79 hehtaarin alue, jonka kevyesti polveilevaa maisemaa hallitsevat vanhat vesakoituneet peltoalueet, metsittyvät niityt ja sekametsät. Alueella on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita, ja Masalan keskustan liepeillä vanha haja-asutusalue muodostaa luonnonläheisen asuinympäristön. Tengbom on laatimassa alueelle Mustikkarinteen asemakaavaa, jonka katse on vahvasti tulevaisuudessa, sillä tavoitteena on luoda alueelle ainutlaatuinen Ekoälykylä.

Kirkkonummen tavoitteena on vahvistaa Kehä III varrella sijaitsevan Masalan keskustan kehittymistä. Mustikkarinteen asemakaavaksi nimetty hanke koostuu kahdesta osa-alueesta; luoteessa Bråtaträsketin entiseen kosteikkoon rajautuvasta Länsiosasta (ekoälykylä) ja etelässä pääosin Sepänkyläntiehen rajautuvasta Itäosasta. Asemakaavan tavoitteena on kehittää alueesta monipuolinen pientalovaltainen asuinympäristö, joka huomioi alueen luontoarvot sekä kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot sekä luoda alueelle toimiva liikenneverkosto. Suunnittelussa painotetaan vihreitä arvoja ja haetaan ratkaisuja tulevaisuuden asumisen haasteisiin.

Tengbom Mustikkarinne-asemakaava

Asemakaavassa alueen keski- ja pohjoisosiin osoitetaan laajoja virkistysalueita liito-oravakantojen suojelemiseksi sekä ekokäytävien ja viheryhteyden mahdollistamiseksi. Itä-länsi-suunnassa aluetta halkoo päävirkistysreitti. Kävelyn ja pyöräilyn pääreitti puolestaan kulkee Hvittorpintieltä kaava-alueen läpi Sepänkyläntielle.

Länsiosasta ekoälykylä

Mustikkarinteen asemakaavan Länsiosasta kaavoitetaan ekoälykylä, jonka tavoitteena on olla kestävän kehityksen ja tulevaisuuden asumisen edelläkävijä. Vastaavanlaisia yhteisöjä ei ole aiemmin toteutettu Suomessa tai maailmalla, joten asemakaavalla halutaan mahdollistaa ekologinen koerakentaminen, joka hyödyttää tulevaisuuden yhteiskuntaa matkalla kohti ilmastoystävällistä rakentamista, asumista ja liikkumista.

Esimerkki AP-korttelialueen värimaailmasta

Asemakaava mahdollistaa monipuolisen ja joustavan pientalorakentamisen sekä pienkerrostalot. Ympäristövastuullisuuden lisäksi asemakaavan pääpainopiste on kohtuuhintaisessa asuntotarjonnassa, viihtyisyydessä ja yhteisöllisyydessä. Sujuva, ympäristöystävällinen joukkoliikenne on yksi suunnittelun kulmakivistä, ja tulevaisuudessa asukkaita kyyditsevätkin robottibussit ja yhteiskäyttöiset sähköautot, -polkupyörät ja -potkulaudat. Ekokylän on tarkoitus olla energiateknisesti sähkön ja lämmön suhteen kokonaan omavarainen, ja tavoitteena on saavuttaa tulevaisuuden nollapäästöyhteiskunta. Aurinkoenergialla katetaan alueen sähkön ja lämmöntarve ympäri vuoden, ja talven varalle lämpö varastoidaan BTES-järjestelmällä.

Ekokylä kannustaa asukkaita yhteisöllisyyteen ja mahdollistaa jakamis- ja kiertotalouden. Kylän keskustaan osoitettu torialue toimii alueen sydämenä. Sen yhteyteen rakennettavalle kylätalolle sijoitetaan muun muassa asukkaiden yhteisiä työ- ja kokoustiloja sekä lähikirpputori kierrätys- ja kirjojenvaihtamiskeskuksineen. Itse tori toimii tapahtumapaikkana ja alueen muiden aukioiden ja leikki- ja ulkoilualueiden tavoin kyläläisten kohtaamispaikkana.

Itäosan pientalokorttelit

Suunnittelualueen itäosan nykyiset asuinrakennukset on rakennettu pääosin 60- ja 70-luvuilla. Uusien asuinkortteleiden mitoitus on sovitettu olemassa olevien pientalojen mukaan huomioiden alueen luontoarvot sekä kulttuurihistorialliset arvot. Suojeltavia rakennusryhmiä alueella on neljä: Masaby lägre folkskola sekä Temalan, Linneasbergin ja Kumpulan pientalot. Itäsosan eteläkärkeä ympäröivät lähivirkistysalueet sekä suojaviheralue.

Hiljalleen metsittyvä Bråtaengenin niitty

Projektin työryhmä

Yhteyshenkilöt

Pekka Vehniäinen suunnittelujohtaja, kaupunkisuunnittelu +358 50 524 9133