Vallila C5

LEED Platinum -tason toimistotalo
Asiakas: NCC
Paikka: Helsinki
Aika: 2016-
Laajuus: 21 000 Brm2
Tilaaja: Pembroke Real Estate Oy

Helsingin kasvuakselille Vallilan sydämeen nousee Aleksis Kiven kadulle uusi kestävän kehityksen mukainen toimistorakennus. Rakennus tuo uuden kerroksen teknologian murroksesta 70-luvun pankkimaailmassa muistuttavaan kortteliin.

Korttelin Dallapénpuiston puoleinen pääty muodostuu kahdesta 60- ja 70-luvuilla rakennetuista taloista. Alun perin Kansallis-Osake-Pankin ATK-keskuksiksi rakennetut talot ovat kokeneet vuosien saatossa suuria muutoksia, kun niiden tilat on muokattu toimistokäyttöön. Tarve päivittää rakennukset vastaamaan nykyajan toimistorakennuksen vaatimuksia on ollut suuri. Tarpeen myötä Aleksis Kiven kadun varrelle rakennetaan uusi toimistorakennus ja 70-luvun rakennus peruskorjataan.

Korkeatasoinen toimistorakennus

Hanke aloitettiin asemakaavanmuutosprosessilla, joka mahdollistaa korkeatasoisen ja kaupunkikuvallisesti mielenkiintoisen uudisrakennuksen rakentamisen. Rakennuksen porrastettu julkisivu korottaa korttelin keskiosaa kadunpuoleisten julkisivujen noudattaessa muiden rakennusten korkomaailmaa. Aleksis kiven kadun puoleinen aaltoileva vaalea tiilifasadi integroi rakennuksen osaksi jo rakennettua moni-ilmeistä korttelia sekä muuta ympäristöä. Ensimmäisen kerroksen sisäänvedetty lasijulkisivu toimii ylevänä jalustana rakennukselle.

Kestävät arvot suunnittelun perustana

Kestävä kehitys ja energiatehokkuus ovat olleet uudisrakennuksen suunnittelun pohjana alusta asti. Rakennus suunnitellaan LEED Platinum -ympäristösertifikaatin kriteerit täyttäväksi ja sen lämpöenergian tarpeesta yli 80% tuotetaan maalämmöllä. Kahdeksankerroksisen rakennuksen kaikki toimistotilat on suunniteltu muuntojoustaviksi vastaamaan myös tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin.

60-luvulla rakennettu talo sekä osia 70-luvulla rakennetusta talosta puretaan uuden rakennuksen alta. Purkutyöt aloitetaan maaliskuussa 2021 ja uudisrakennuksen on arvioitu valmistuvan vuoden 2024 alkupuolella.

Projektin työryhmä

Yhteyshenkilöt

Marcus Heinänen asiakkuusvastaava 050 394 1674