This is ArchTech & Future

2017-08-03

ArchTech & Future on innovatiivinen, tarkoin valituista ammattilaistista kasattu virtuaalistudio, jossa yhdistyvät ryhmän jäsenten ainutlaatuiset taidot ja näkemykset. Vaikka tekniikka on ryhmän toiminnan keskiössä, se ei kuitenkaan ole suunnittelun tärkein tekijä: kaikessa tähdätään kestävän, humaanin ja kauaskantoisen arkkitehtuurin luomiseen.

ArchTech-studion porukkaa
ArchTech-studion porukkaa: Jakob Lilliemarck, Soon Hammarström, Joakim Grönlund ja Andreas Kull

 

Esittelyssä ArchTech & Futuren Soon Hammarström, Jakob Lilliemarck, Andreas Kull ja Joakim Grönlund

 

Kuinka kuvailette ryhmäänne?

Ryhmän jäsenillä on erilaisia taustoja: jotkut ovat esimerkiksi arkkitehteja, toiset mediatekniikan, pelien, visualisoinnin, muotoilun tai liiketoiminnan ammattilaisia. Yhteistä meille on  digiosaaminen ja halumme hyödyntää tekniikkaa aikaa kestävän ja innovatiivisen yhteiskunnan rakentamisessa.

Mihin ryhmänne pyrkii?

Haluamme hyödyntää uusia ajatuksia, uutta tekniikka ja uusia työtapoja luodaksemme arkkitehdeille mahdollisuuksia paremman maailman rakentamiseen – niin tänään, huomenna kuin vielä 100 vuoden päästäkin. Tavoitteemme on tarjota arkkitehdeille suurempaa ilmaisuvapautta, tilaajille toimitusvarmuutta sekä käyttäjille entistä parempia käyttökokemuksia. Tähän voidaan päästä analyysin, optimoinnin, digitaalisen tuotannon ja visualisoinnin avulla.

Miten työnne parantaa maailmaa?

Toimintamme perustuu tietoon  ja ennakointiin. Uusien tekniikoiden ansiosta tiedämme päätöstemme vaikutuksista prosessin aikaisemmissa vaiheissa. Hyödynnämme suunnittelussa valosimulointia, materiaalioptimointia ja tietomallinnusta (BIM). Visuaalisen kommunikaation eli kuvien ja virtuaalisten miljöiden avulla voimme esittää monimutkaisia prosesseja havainnollisella tavalla. Näin minimoidaan suunnittelun riskejä ja saadaan suunnitteluprosessiin joustoa.

Mitä ryhmänne tekee?

Iskostamme koko yritykseen entistä digitaalisempaa työskenteleytapaa. Panostamme samalla myös prototyyppejä hyödyntävään työskentelytapaan ja kokonaan uusien ratkaisujen kehittämiseen. Käytämme muun muassa virtuaalitodellisuuden (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) tekniikoita suunnittelun tukena ja havainnollistamisessa, sekä myös tietomallintamista (BIM), digitaalista tuotantoa, kehittynyttä mallintamista, analyysejä ja optimointeja. Meille tärkeintä ei kuitenkaan ole tekniikka, vaan se mitä sen avulla yhdessä voimme saavuttaa.