Tulossa: Sertifikaatti tasa-arvolle

2020-06-08

Miltä kuulostaa ympäristösertifiointi mutta tasa-arvolle? Olemme 2020–2021 mukana JämtJämlikt-projektissa, jossa luodaan kaupunkien sertifiointimalli pohjautuen ihmisoikeuksille. Projektia on rahoittamassa teknologiarahoitusorganisaatio Vinnova.

Mitä tasa-arvo oikeastaan on? Kysymykseen voi olla vaikea löytää yksiselitteistä vastausta. Kaikki haluavat tasa-arvoisen kaupungin, jossa asua. Silti meillä on tapana rakentaa kaupunkeja kuten aina ennenkin. Tavoitteet, visiot ja käytännön toteutus eivät usein kohtaa. Nyt aiomme ratkaista tämän haasteen yhteistyössä Helsingborgin kaupungin, Ruotsin tutkimus- ja innovaatiokeskus RISE:n ja Raoul Wallenbergin kanssa.

Sertifiointijärjestelmä pohjaa Ruotsin lainsäädäntöön syrjinnästä ja saavutettavuudesta, ja noudattaa kolmea ihmisoikeuksien perusperiaatetta: syrjinnän estäminen ja tasa-arvo, osallistaminen sekä läpinäkyvyys ja vastuullisuus.

#VarÄrTjejerna
Aloitteen takana on Helsingborgin kaupunki yhdessä Tengbomin kanssa. Idea sai alkunsa, kun testasimme Helsingborgissa keinoja osallistaa nuoria tyttöjä kehittämään julkisia paikkoja. Kuva otettu projektista #VarÄrTjejerna – eli suomeksi: missä tytöt ovat.

Hauska ja käytännönläheinen malli julkisia tiloja varten

Maaliskuussa varmistui Vinnovan kahden miljoonan kruunun jatkorahoitus JämtJämlikt-projektillemme. Tulemme ensisijaisesti keskittymään kaupungin yhteisiin tiloihin ja paikkoihin, kuten kirjastot, kulttuuritilat ja urheiluhallit, koulut, puistot ja kadut. Malli joka konkretisoi ja tarttuu tasa-arvokysymyksiin tulee olemaan käytännönläheinen, hauska ja yksinkertaista käyttää.

– Paras tapa on edetä hyvin käytännönläheisesti – kokeilemalla ja tekemällä rohkeasti myös virheitä, rikkomalla raja-aitoja ja yhdistelemällä olemassa olevia asioita, sanoo Vesna Vasiljkovic, Tengbomin arkkitehti ja JämtJämtliktin projektipäällikkö.

Parempi yhteiskunta kaikille – normeja rikkomalla ja lähestymällä myös arkaluonteisia aihepiirejä.

Helsingborg, Uumaja ja Ängelholmen ensimmäisinä “koeajamassa” uutta mallia

Jotta lopputuloksena on helppokäyttöinen ja toimiva sertifiointimalli, tulemme tämän vuoden aikana testaamaan sitä muutamien oikeiden esimerkkien parissa. Helsingborg, Uumaja ja Ängelholmen tulevat kehittämään prototyyppejä, joiden avulla mallia voidaan viedä käytännöntasolla eteenpäin. Sertifointimalli on valmis kaikkien käytettäväksi vuonna 2022.

– Projekti on sujunut uskomattoman hyvin. Kiinnostus on ollut suurta ja ennakkoon tehty markkinatutkimus osoitti, että monet kaipaavat konkreettista apua tasa-arvokysymysten ratkaisemiseksi. Tällaisen aloitteen eteenpäin viemiseksi tarvitaan vahvaa, näkemyksellistä ja idearikasta toimijaa, jollaiseksi juuri Helsingborgin kaupunki on osoittautunut, jatkaa Vesna Vasiljkovic.

Pitkällä aikavälillä malli voisi toimia esikuvana kansainväliselle sertifiointijärjestelmälle, joka voisi päästä mukaan YK:n Agenda 2030:een.

Seuraava vaihe – julkiset tilat turvalliseksi pandemialta?

Tasa-arvokysymys on varsin laaja. Siihen kuuluu paitsi itse tasa-arvo ja turvallisuus, myös esimerkiksi saavutettavuus. Miten ottaa huomioon saavutettavuus nyt vallitsevassa pandemiassa? Eristys ja “social distancing” tulevat aina olemaan olennaisia strategioita vastaavissa kriiseissä. Miten luoda tulevaisuuden ympäristöjä, joissa sosiaalinen elämä ja yritykset voivat jatkaa ilman tartunnan pelkoa? Vastaus on identifioida ja huomioida arkkitehtuurissa ja suunnittelussa myös fyysiset etäisyydet julkisissa paikoissa.

– Tavoitteeni on, että projekti auttaa koko toimialaamme tulevaisuudessa. Pitemmällä aikavälillä mallimme voi olla esikuva kansainväliselle sertifiointijärjestelmälle, ja päästä mukaan Agenda2030:een. Me konkretisoimme, mitä tasa-arvo ja saavutettavuus tarkoittavat kaupunkimiljöössä. Rikkomalla rajoja ja käsittelemällä arkaluontoisiakin asioita luomme parempaa yhteiskuntaa kaikille, sanoo Vesna Vasiljekovic lopuksi.

Tällaisissa kysymyksissä helposti päädymme takaisin vanhoihin kaavoihin ja toimintamalleihin, joihin meidän on koulutettu, ja projekteista tulee usein vain väliaikaisia, kertoo Vesna Vasiljkovic. Uudella sertifiointimallilla tullaan sen sijaan strategisesti vaikuttamaan kuntien suunnitteluun.