Tengbom osallistui Kruunuvuorenrannan korttelin 49338 suunnittelu- ja tarjouskilpailuun

2023-03-06

Tengbomin ehdotuksen lähtökohdat olivat paikan tärkeimmät ominaisuudet: kallio, joka luo kortteliin suuret korkeuserot sekä monimuotoinen kortteli, jonka jokainen lamelli avautuu uuteen suuntaan.

Havainnekuva

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotanto järjesti suunnittelu- ja tarjouskilpailun Laajasalon Kruunuvuorenrannan osa-alueen kortteli 49338 tonteille 1, 2 ja 3 rakennettavien asuinkerrostalojen, korttelipihan ja pihakannen alaisen pysäköintihallin suunnittelusta.

Kilpailu alkoi 8.8.2022. Määräajan 11.11.2022 päättymiseen mennessä kilpailuun saatiin neljä hyväksyttyä ehdotusta, joista valittiin voittaja 26.1.2023.

Kilpailukohteena monipuolinen korttelikokonaisuus haastavassa ympäristössä

Kilpailun tavoitteena oli suunnitella asuinkorttelikokonaisuus, jossa on hyvä taloarkkitehtuuri ja asuinympäristö taloudellisuutta unohtamatta. Rakennukset tuli suunnitella elinkaarikustannuksiltaan edullisiksi ja investointikustannuksiltaan toteuttamiskelpoisiksi täyttäen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ehdot.

Ympäristön osalta rakentamisen suunnittelussa tuli huomioida meren läheisyyden tuomat haasteet ja sovittaa rakennukset maastoon pyrkien välttämään tarpeettoman laajat kallioleikkaukset ja louhinnat.

Laatuarvioinnissa painotettiin kaupunkikuvallisten, arkkitehtonisten, toiminnallisten, teknisten ja taloudellisten vaatimusten tasapainoista ratkaisua ja ehdotusten kehityskelpoisuutta.

Havainnekuva

Tengbomin ehdotuksen keskiössä luonto, valo ja monipuoliset asuintilat

Tengbom osallistui kilpailuun ”Berget”-ehdotuksella, jonka tekijät olivat Hanna Vikberg, Hanna Koskela, Sandra Al-Neyazi, Iida Räsänen, Yad Anwar, Jukka Rajala, Petrus Laaksonen ja Caterina Casagrande.

Maisemasuunnittelun tekivät Helma Oy:ltä Annaleena Puska ja Tuuli Salovuori. Visualisoinnista vastasivat Oladesign Oy:n Julio Orduña ja Matìas Celayes.

Ehdotuksen lähtökohdat olivat paikan tärkeimmät ominaisuudet: kallio, joka luo kortteliin suuret korkeuserot sekä monimuotoinen kortteli, jonka jokainen lamelli avautuu uuteen suuntaan. Näitä ominaisuuksia on käytetty kantavana teemana hyödyntäen niitä sekä arkkitehtuurin lähtökohtana sekä miellyttävän asuinympäristön luomisessa. Ehdotuksen keskiössä olivat luonto, valo ja monipuoliset asuintilat.

Tuomariston mukaan kaikki ehdotukset olivat ammattitaitoisesti ja huolella laadittuja. Tengbomin kilpailuehdotuksessa oli huomioitu parhaiten auringon säteilyn vaikutus kesäajan sisäolosuhteisiin ja siinä oli korkein viherkerroin. Ehdotuksessa oli myös hyvin huomioitu kiertotalousnäkökulma paikalta louhittavan kiviaineksen osalta, sitä ehdotettiin käytettävän piharakenteissa.

Ehdotus sai myös kiitosta materiaalinkäytöstä ja pihasuunnitelmasta. Omaleimaisessa ehdotuksessa oli myös kiinnostavia piirteitä rennon esikaupunkimaisesta arkkitehtuurista.

Voitto ”Huoma”-ehdotukselle

Tuomaristo asetti ensimmäiselle sijalle Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:n ja Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy:n ehdotuksen nimeltä ”Huoma”.

Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy:n ja WE3 Oy:n tekemä ehdotus ”Stebu ja Blomma” sai kunniamaininnan tuomaristolta.

Haluatko lukea lisää kilpailusta?

Tutustu kilpailun arvostelupöytäkirjaan sekä projektiesittelyymme.