Elämänmakuista asuntosuunnittelua

2021-04-12

Tengbomin asuntosuunnittelutiimissä tavoitteena on olla rakentamassa parempia ja toimivampia koteja, joissa työ ja vapaa-aika yhdistyvät luontevasti. Vaikka asuntoprojektit ovat usein melko samankaltaisia, aina pääsee ratkomaan uusia mielenkiintoisia haasteita.

Tengbom Suurpelto pihakuva

Lähellä ihmistä olevaa suunnittelua

Asuntosuunnittelussa kiehtovaa on se, että se on jokaista ihmistä lähellä olevaa suunnittelua: se vaikuttaa meidän kaikkien elämään. Jokaisen on asuttava jossain ja hyvällä suunnittelulla voidaan merkittävästi vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. Siksi asuntosuunnitteluun liittyy monilla usein voimakkaitakin mielipiteitä ja käsityksiä siitä, millainen on hyvä asunto. ”Tykkään miettiä erilaisia tarinoita – miten ihmiset elävät? Miten eri kohteiden suunnittelussa voi huomioida näitä ihmisten elämäntyylejä ja tarpeita?”, pohtii arkkitehti Irina Väisänen.

Jokainen asuntosuunnitteluprojekti on erilainen, vaikka alussa tuntuisikin, että kaikki on jo keksitty ja tehty. On kiehtovaa päästä mukaan uusiin hankkeisiin, joissa joutuu ratkaisemaan välillä mahdottomalta tuntuvia haasteita.

Toki asuntoprojekteissa usein toistuvat samat ratkaisut, mutta niitä on hyvä aika-ajoin myös kyseenalaistaa. Vaikkaa pyörää on turhaa yrittää keksiä väkisin uudelleen, välillä pääsee ratkomaan erilaisia haasteita. “Esimerkiksi meillä on juuri käynnissä kohde, jossa ylimpien kerrosten vino kattomuoto vaikuttaa asuntojen muotoon”, kertoo Hanna Koskela Tengbomin asuntotiimistä.

Tengbom Myllyväenkatu julkisivuote
Myllypuron puinen kaupunkikylä

Nykytrendinä tiivis rakentaminen ja pienet asunnot

Miten asuntosuunnittelu on sitten muuttunut viime vuosina, millaisia trendejä on ollut nähtävissä?

Etätyöskentelyn yleistyttyä asuntojen toimivuus on ollut entistä tärkeämmässä roolissa. Anne Huuki toivookin, että panostettaisiin enemmän asuntojen laatuun ja toimivuuteen, varsinkin nyt, kun kodeista on tullut myös etätyöpaikkoja.

Vaikka etätyöskentelystä sekä kodin ja työtilan yhteensovittamisesta on puhuttu vuosikymmenien ajan, muutos tapahtui yhtäkkiä, kertoo Chau Nguyen.

Tengbom Unikkotie olohuone
Havainnekuva Unikkotieltä

Varsinkin pääkaupunkiseudulle on tullut paljon uusia asuinalueita, ja yleisenä trendinä ovat olleet pienet asunnot. Myös jo olemassa olevilla alueilla kaupunkirakentanne tiivistyy ja täydennys- ja korjausrakentaminen lisääntyy. Sitä kautta asuntosuunnittelussa arkkitehti pääsee osallistumaan mielenkiintoisiin hankkeisiin.

Tulevaisuus on vihreä

Tiivistyvä kaupunkirakenne myös auttaa säilyttämään palveluja ja toisaalta säästämään ympäröivää luontoa. Tengbomin asuntosuunnittelutiimissä toivotaan, että kestävä kehitys ja ekologisuus nousevat muutoinkin vahvasti esiin suunnittelukohteissa. Halua olisi päästä suunnittelemaan myös tulevaisuuden puukerrostaloja.

Asuntosuunnittelu onkin nyt jonkin uuden edessä.

Tekstiin on haastateltu Tengbomin asuntosuunnittelutiimistä Anne Huukia, Ari Tahvanaista, Hanna Koskelaa, Irina Väisästä ja Chau Nguyenia. Asuntoarkkitehti, liity joukkoomme – Tengbom etsii jatkuvasti uusia työntekijöitä kasvavaan tiimiinsä!